Estamos orientados hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción e impulso de nuestro capital humano …


Notícies

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2020

El proper 1 de març de 2020 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2020, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre. Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, […]

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2018

El proper 1 d’abril de 2019 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre. Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que […]

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2016

El proper 31 març 2017 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2016, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 30 de gener. Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin […]