Atenció al Client

Dins de la nostra política de qualitat, el convidem a ajudar-nos a conèixer la qualitat dels nostres serveis, indicant-nos el grau de satisfacció dels mateixos. Per a això, hem creat un Servei d’Atenció al Client, àgil i transparent que permeti als nostres clients avaluar els serveis oferts, la qual cosa ens permetrà aconseguir el grau de qualitat que vostè espera de nosaltres.“La teva opinió ens ajuda a millorar”