Departament

  COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESESASSESSORIA FISCALAUDITORIAASSESSORIA LABORALASSESSORIA JURÍDICAGESTORIA ADMINISTRATIVACORREDORIA D'ASSEGURANCESADMINISTRACIÓ DE FINQUESINFORMÀTICAENGINYERIA I PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS

  Oficina

  SANTA EULÀRIAEIVISSA

  Dades Personals

  Nom:

  Primer Cognom:

  Segon Cognom:

  Telèfon:

  E-mail:

  Domicili:

  Població:

  Formació acadèmica
  (Llicenciat, Diplomat, FP., Etc ...)

  Descrigui breument els seus coneixements acadèmics

  Formació complementària
  (Cursos, Màsters i Seminaris)

  Descrigui breument la seva formació complementària

  Idiomes

  Marcar el nivell de 0 a 5







  Altres idiomes. Especifiqueu nivell.

  Informàtica

  Marcar el nivell de 0 a 5




  Altres programes. Especifiqueu nivell.

  Experiència Laboral

  Empresa, càrrec i durada.

  Altres dades

  Mecanografia
  SiNo

  Ús de teclat numèric / Calculadora
  SiNo

  Carnet de conduir
  SiNo

  Vehicle propi
  SiNo

  Altres dades d'interès

  Observacions