Departament

COMPTABILITAT I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESESASSESSORIA FISCALAUDITORIAASSESSORIA LABORALASSESSORIA JURÍDICAGESTORIA ADMINISTRATIVACORREDORIA D'ASSEGURANCESADMINISTRACIÓ DE FINQUESINFORMÀTICAENGINYERIA I PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS

Oficina

SANTA EULÀRIAEIVISSA

Dades Personals

Nom:

Primer Cognom:

Segon Cognom:

Telèfon:

E-mail:

Domicili:

Població:

Formació acadèmica
(Llicenciat, Diplomat, FP., Etc ...)

Descrigui breument els seus coneixements acadèmics

Formació complementària
(Cursos, Màsters i Seminaris)

Descrigui breument la seva formació complementària

Idiomes

Marcar el nivell de 0 a 5Altres idiomes. Especifiqueu nivell.

Informàtica

Marcar el nivell de 0 a 5
Altres programes. Especifiqueu nivell.

Experiència Laboral

Empresa, càrrec i durada.

Altres dades

Mecanografia
SiNo

Ús de teclat numèric / Calculadora
SiNo

Carnet de conduir
SiNo

Vehicle propi
SiNo

Altres dades d'interès

Observacions