E-mail:

¿Contacta fàcilment amb les persones que poden respondre a les seves peticions?

SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


Rep un tracte amable i considerat ?

SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


Pensa que el personal dóna la imatge d'estar qualificat ?

SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


Rep una resposta en temps i forma adequada a les seves necessitats i problemes ?

SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


El treball encomanat es realitza correctament i sense errors ?

SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


Indiqueu, si us plau, per què escull nostres serveis:

Per preuPer confiança en l'empresaPer la flexibilitat amb les seves necessitatsPer rigor professional


Valoreu de l'1 al 10 els serveis oferts:

(DEIXAR EN BLANC SI NO ELS UTILITZA )
(L'1 ÉS MOLT DEFICIENT I EL 10 EXCEL.LENT )

ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE :

AUDITORIA :

ASSESSORIA LABORAL :

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS :

FORMACIÓ PER A EMPRESES :

ASSESSORIA JURÍDICA :

GESTORIA ADMINISTRATIVA :

CORREDORIA D' ASSEGURANCES I GESTIÓ DE RISCOS :

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES :

CONSULTORIA D'INVERSIONS INTERNACIONALS :

INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS :


Considera que un major assessorament a l'hora de gestionar amb entitats financeres seves operacions d'inversió o de passiu, elaboració d'informes i ràtios, reestructuració de deutes, assessorament sobre productes, etc . podria ajudar a rendibilitzar millor el seu temps i millorar la seva informació i posició davant les entitats financeres?No


Vol plantejar algun suggeriment o comentari que ens ajudi a prestar un millor servei?


Satisfacció al Client

Li agraïm que dediqui només tres minuts a completar aquesta petita enquesta.
Les seves respostes seran tractades de forma confidencial i seran utilitzades únicament per millorar el servei que li proporcionem.