E-mail:

  ¿Contacta fàcilment amb les persones que poden respondre a les seves peticions?

  SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


  Rep un tracte amable i considerat ?

  SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


  Pensa que el personal dóna la imatge d'estar qualificat ?

  SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


  Rep una resposta en temps i forma adequada a les seves necessitats i problemes ?

  SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


  El treball encomanat es realitza correctament i sense errors ?

  SempreGairebé sempreA vegadesGairebé MaiMai


  Indiqueu, si us plau, per què escull nostres serveis:

  Per preuPer confiança en l'empresaPer la flexibilitat amb les seves necessitatsPer rigor professional


  Valoreu de l'1 al 10 els serveis oferts:

  (DEIXAR EN BLANC SI NO ELS UTILITZA )
  (L'1 ÉS MOLT DEFICIENT I EL 10 EXCEL.LENT )

  ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE :

  AUDITORIA :

  ASSESSORIA LABORAL :

  CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS :

  FORMACIÓ PER A EMPRESES :

  ASSESSORIA JURÍDICA :

  GESTORIA ADMINISTRATIVA :

  CORREDORIA D' ASSEGURANCES I GESTIÓ DE RISCOS :

  ADMINISTRACIÓ DE FINQUES :

  CONSULTORIA D'INVERSIONS INTERNACIONALS :

  INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS :


  Considera que un major assessorament a l'hora de gestionar amb entitats financeres seves operacions d'inversió o de passiu, elaboració d'informes i ràtios, reestructuració de deutes, assessorament sobre productes, etc . podria ajudar a rendibilitzar millor el seu temps i millorar la seva informació i posició davant les entitats financeres?  No


  Vol plantejar algun suggeriment o comentari que ens ajudi a prestar un millor servei?


  Satisfacció al Client

  Li agraïm que dediqui només tres minuts a completar aquesta petita enquesta.
  Les seves respostes seran tractades de forma confidencial i seran utilitzades únicament per millorar el servei que li proporcionem.