Administratief Management

Ons Administratief Management Team (gestoría in het Spaans) is gespecialiseerd in het helpen van klanten bij alle administratieve procedures in de omgang met de autoriteiten en gerelateerde organisaties. Ons team van ervaren professionales, garandeert dat klanten een efficiente service ontvangen met korte doorlooptijden.

Wij verlenen onder andere de volgende diensten:

 • Voertuigen en bestuurders
 • Transport
 • Industriële en commerciële vestigingen
 • Handelsregister (Registro Mercantil)
 • Kadaster (Registro de la Propiedad)
 • Coöperatief Register (Registro Cooperativas)
 • Lokale autoriteiten
 • Regionale autoriteiten (autonome regio´s)
 • Toerisme
 • Landbouw en Milieu
 • Huisvesting
 • Gezondheid
 • Industrie
 • Patenten en merken
 • Certificaten
 • Andere management procedures
 • En management van ieder type transactie gerelateerd aan dit terrein

Voertuigen en Bestuurders

 • Kentekenregistratie
 • Opnieuw uitgeven van kentekens
 • Overdracht
 • Adreswijzigingen
 • Duplicaten
 • Uitschrijven van voertuigen
 • Belasting inschrijven voertuigen
 • Inschrijven voertuigregistratie
 • Import en export
 • Annuleren inschrijven voertuig
 • Certificaat voertuiggegevens
 • Toestemming voor speciaal transport
 • Vernieuwen van rijbewijzen
 • Wijzigen van buitenlands rijbewijs
 • Toestemming voor het rijden op schooltransport
 • Internationaal rijbewijs
 • Management van verkeersboetes
 • In beroep gaan
 • Certificaat van technische gegevens
 • Voertuigkeuring (I.T.V.)
 • Boten

Transport

 • Kaarten van transport
 • Goedkeuring van transportkaarten
 • Routeboeken
 • Autorisatie voor schooltransport
 • Rapportage van transporten
 • Certificering van transport
 • Toestemming voor reguliere reisdiensten
 • Management van boetes
 • In beroep gaan

Establissementen van Industrie en Handelsbedrijven

 • Openingslicentie voor de gemeente en het Consell Insular (bars, restaurants, cafetarias, bedrijven, etc.)
 • Wijzigen van de ten naamstelling van licenties
 • Registratie bij de administratieve registers
 • Offíciële boeken en klachtenformulieren
 • Industrieel eigendom (handelsnamen, merken, handelsmerken, bedrijfslogo´s)
 • Muziekvergunning
 • Prijslijsten
 • Registratie en annulering bij de corresponderende autoriteit (industria)
 • Document van commerciële kwalificatie

Handelsregister

 • Registratie van handelsbedrijven
 • Inschrijven van sociale akoorden
 • Legalisatie van officiële boeken
 • Presentatie van storting oprichtingskapitaal.
 • Registratie van voorbehoud van eigendom
 • Annuleren van het eigendomsvoorbehoud
 • Registratierapport
 • Bedrijfscertificering
 • Publicaties in het BORM
 • Registratie van de akten
 • Registratie notities
 • Registratie certificaten

Eigendomsregister

 • Management van  akten
 • Certificaten van het register
 • Uittreksels van het register
 • Rapportage
 • Onderzoek onroerend goed

Coöperatief Register

 • Registratie van Cooperaties en medewerkers
 • Controle van de statuten
 • Inschrijving van sociale akkoorden
 • Rapportage van coöperatieve ondernemingen
 • Certificaten registratie

Lokale Autoriteiten

 • Gemeente
  • Bouwvergunning
  • Licentie voor opening van het establissement
  • Inschrijven bij het bevolkingsregister
  • Rapporten van de gemeente
  • Certificaten van de gemeente
  • Lokale belastingen

Regionale Autoriteiten

 • Betalen van overdrachtsbelasting
 • Betaling van successierechten en belasting over giften
 • Certificaten
 • Associatieregister
 • Certificaten van bewoning

Toerisme

 • Registratie van hotels
 • Prijslijsten
 • Inspectieboeken
 • Officiële boeken
 • Claimformulieren
 • Certificaten

Milieu

 • Jachtvergunning
 • Visakte
 • Machtigingen en Vergunningen
 • Jachtdomein
 • Certificaten
 • Middelen

Landbouw

 • Registratie van landbouwmachines
 • Aanvraag en documentatie van bedrijfsbestemming
 • Subsidies
 • Machtigingen en Vergunningen
 • Certificaten

Huisvesting

 • Rehabilitatie huisvesting
 • Huisvestingssubsidies
 • Volkshuisvesting
 • Certificaten

Gezondheid

 • Gezondheidsverklaringen en authorisaties
 • Certificaten

Industrie

 • Industrieel Register
 • Ambachtsregister
 • Registratie werkplaatsen
 • Documentatie van bedrijfsbestemming
 • Professionele licenties
 • Subsidies
 • Machtigingen en Vergunningen
 • Mijnen
 • Certificeringen

Patenten en Handelsmerken

 • Handelsnaam, Handelsmerk en Labels
 • EU Handelsmerken
 • Internationale handelsmerken en directe handelsmerken in het buitenland
 • Internet domeinen
 • Intellectueel eigendom

Certificaten

 • Geboorteakte
 • Doopakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • Testamenten
 • Levensverzekering
 • Strafblad
 • Annulering van het strafregister
 • Bedrijfsnamen
 • Fiscale attesten
 • Industriële certificaten
 • Milieu
 • Landbouw
 • Huisvesting
 • Gezondheid
 • Toerisme
 • Gemeentehuis
 • Kadaster
 • Handelsregister (Registro Mercantil)
 • Eigendomsregister (Registro de la Propiedad)
 • Cooperatief Register (Registro de Cooperativas)
 • Andere certificaten

Andere Administratieve Werkzaamheden

 • Registratie en wijzigen van eigendom in het kadaster
 • Betalen en managen van ieder type belasting
 • Beroepen

Wapens

 • Licentie voor jachtwapens
 • Vernieuwen licentie voor jachtwapens

Buitenlanders

 • Werkvergunning voor niet EU-onderdanen
 • Residentiekaart voor niet EU-onderdanen en EU-onderdanen
 • Aanvragen van NIE nummer voor buitenlanders
 • Naturalisaties
 • In beroep gaan tegen beslissingen, mbt. nationalisaties en werkvergunningen

En het managen van alle andere procedures gerelateerd aan administratief management.