Boekhouding en Bedrijfsadministratie

Boekhouding en Bedrijfsadministratie is verantwoordelijk voor de administratie van bedrijven die door hun handelsvolume en juridische constructie verplicht zijn een bedrijfsadministratie te voeren die aangepast is aan de Commerciële Code in Spanje en andere commerciële- en belastingstandaarden.

 

De afdeling boekhouding en bedrijfsadministratie bestaat uit verschillende teams, ieder verantwoordelijk voor een groep bedrijven. De teams worden geleid door accountants en administratieve experts die verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de boekhouding en bedrijfsadministratie, het voorbereiden van de jaarrekening, voorbereiding van de belastingaangifte. In het algemeen alle  managementtaken, o.a. contacten met de belastinginspectie, de Kamer van Koophandel, etc.

 

Wij bieden een compleet pakket aan administratieve dienstverlening, dit begint bij het opzetten van een administratief systeem tot het bijhouden van de administratie. Wanneer onze klant reeds over een administratieve structuur beschikt, bestaat onze dienstverlening uit een periodieke inspectie van de administratie en controle van de rekeningen.

 

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

 

 • Financieel advies en permanente boekhouding, planning voor particulieren, bedrijven en non-profit instellingen.
 • Organisatie en administratie van bedrijven
 •  Haalbaarheidsstudies, analyse van economische- en fiscale aspecten
 •  Rapportage en voorbereiding van jaarrekeningen
 •  Voorbereiding van professionele en bedrijfsboekhouding
 • Inrichten van de administratie en verplichte registratieboeken in ons kantoor of bij de klant.
  • Journaalboek
  • Inventaris en Jaarrekeningen
  • Aandeelhoudersboek
  • Aandelenboek
  • Notulen
  • Inrichten van grootboek voor belastingzaken
  • BTW-registratie
  • Boek voor ”Estimación Directa Simplificada” (Vereenvoudigde Directe Waardering)
  • Register voor investeringen in onroerend goed.
 • Advies over de meest gebruikte accounting standaarden en hulp in het voorbereiden van de financiële informatie.

Colegi d'economistes de les Illes Balears

Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas