HR Advies

De afdeling HR advies bestaat uit een team van professionals op het gebied van arbeidsrechtelijk advies, alsook op het gebied van HR administratie en Training en levert diensten aan Zelfstandigen, Midden- en Kleinbedrijf. Onze ervaring strekt zich uit van personeelsmanagement (opstellen van arbeidscontracten, personeelsadministratie, salarisadministratie, sociale verzekeringen, belastingen, etc.), tot juridische- en administratieve bijstand, arbeidsrechtwetgeving, HR auditing, opleidingen en advies over ieder ander HR vraagstuk.

Wij hebben de volgende dienstenportfolio:

Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen

 • Actuele en constante informatie bij alle wijzigingen in het arbeidsrecht.
 • Continue advies zowel mondeling als schriftelijk over alle arbeidsverhoudeningen aangelegenheden relevant voor de onderneming.
 • Opstellen van correspondentie inzake disciplinaire maatregelen, onderzoek en oplossing van conflicterende dossiers.
 • Opstellen van correspondentie op het terrein van vergunningen, verlof, promotie,  beëindiging arbeidsovereenkomsten.
 • Deelname als adviseur bij zittingen van vergaderingen / meetings samen met het management, de vertegenwoordigers van de medewerkers of vakbondsvertegenwoordigers op verzoek van de klant.
 • Onderzoek en advies op het terrein van arbeidsconflicten, arbeidsreguleringsakten, stakingen en het beëindigen van een onderneming.
 • Permanente bijstand aan de onderneming in de omgang met de administratieve organenen van de autonome regio´s en de staat.
 • Bijstand en vertegenwoordiging in de omgang met de arbeidsinspectie, bijstand, in de sociale verzekering, SMAC, TAMIB, Sociale Gerechtshof, etc.
 • Onderzoek en indienen van beroep bij het Gerechtshof voor arbeidsrechtelijke processen en Administratieve Rechtbanken.

 

Human Resource en Payroll Administratie

 • Ondersteuning voor opstartende bedrijven en assistentie bij de opening van nieuwe arbeidslocaties.
 • Administratie van alle typen medewerkers, inclusief de zogenoemde ´bijzondere regeling´ voor zelfstandigen, landbouwers, huishoudelijk personeel, en meer.
 • Administratie van nieuwe startende medewerkers, vetrekkende medewerkers, en contractwijzigingen.
 • Advies en management van medewerkersbetrokkenheid (gewone contracten, met bonus, toepassen van incentives, etc.).
 • Kennisgeving bij het aflopen van contracten voor een bepaalde tijd.
 • Berekening van salarissen en bonussen.
 • Rapportage over loonkosten.
 • Voorbereiden lijst met salarissen voor betaling via de bank.
 • Berekening van bijdragen in sociale verzekeringen.
 • Management van uitgestelde sociale verzekeringsbetalingen.
 • Advies en begeleiding bij de preventie van ongevallen op het werk.
 • Voorbereiden van bedrijfscertificaten bij het aanvragen van tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, zwangerschapsverlof, werkloosheidsuitkering, etc.
 • Voorbereiden van de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting (persoonlijke inkomstenbelasting IRPF, model 145).
 • Voorbereiding van de periodieke en jaarlijkse overzichten voor de inkomstenbelasting (model 110, 111, 190, etc.).
 • Voorbereiden van de jaarlijkse inkomstencertificaten en aftrekposten voor het voorbereiden van de inkomstenbelasting.
 • Voorbereiden van de census voor de verkiezingen van vakbondsvertegenwoordiging.
 • Advies en case management voor het aanvragen van werkvergunningen voor buitenlanders.
 • Analyse, voorbereiding en management van pensioendossier voor ouderdomspensioen, uitkering voor invaliditeit, weduwenpensioen, wezen en andere familieleden.
 • Advies en assistentie bij de aanvraag van sociale verzekeringsuitkeringen.

 

Advies over de Preventie van Arbeidsongevallen

De invoering van de wet ter preventie van arbeidsongevallen en de ontwikkelingsnorm, heeft ons doen besluiten tot het oprichten van een adviesafdeling op het gebied van Preventie van Arbeidsongevallen en Gezondheid inclusief juridisch advies in de omgang met de arbeidsinspectie en andere autoriteiten in het geval van consultaties, bezoeken, inspecties of boetes.

 

Recruitment

Wij vinden, werven en selecteren de juiste medewerkers voor onze klanten.

Dit doen wij door het ontwerpen van op maat gemaakte recruitmentprocessen en procedures voor uw onderneming. Wij creëren een een compleet wervingsproces, beginnen met een vacatureomschrijving en eindigen met de inductie en het monitoren van de integratie van de nieuwe medewerker in uw organisatie.

 

Human Resource Consulting

Wij bieden de volgende HR Consultancy diensten.

 • Opstellen van een inductieprotocol en welkomstgids voor nieuwe starters in uw organisatie.
 • Diagnose en verbetering van werkrelatie.
 • Performance evaluatie.
 • 360° Feedback.
 • Outplacement service.

 

Audit

Analyse en complete audit bij de onderneming ter plaatse om te onderzoeken of zij aan de huidige wetgeving voldoet. Indien noodzakelijk stellen wij een adviesrapport met verbetermaatregelen op.