Juridisch Advies

Wij hebben meermaals de  onderlinge afhankelijkheid kunnen ervaren tussen de juridische aspecten en de andere processen van een onderneming. Daarom bieden wij onze klanten met een groot team van professionals, juridische en procedurele adviezen. Ons team beschikt over uitgebreide kennis op alle terreinen en dit geeft ons de mogelijkheid een geintegreerde en tegelijkertijd efficiente service te bieden.

Ons juridisch team kan u op de volgende tereinen bijstaan:

Handelsrecht

Zakelijke transacties

 • Oprichting en wijzigingen
 • Bijdragen
 • Kapitaalverhogingen en reducties
 • Statuten
 • Rechtspersonen
 • Beëindigen en vernieuwen van managementfuncties
 • Uitnodigingen vergaderingen
 • Het bijwonenen van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Fusie en verwerving
 • Resolutie
 • Aanpassing en transformatie
 • Concern herstructurering
 • Alle soorten handelsovereenkomsten
 • Ondernemingsraden
 • Faillisementsprocedures

Arbeidsrecht

 • Disciplinaire maatregelen / Mediation
 • Nieuwe contracten / Beëindigen arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidswetgeving
 • Expats
 • Senior management
 • Procesvoering

Procesrecht

 • Civiele, handels-, bedrijfsprocedures en meer
 • Arbitrage en bemiddeling
 • Executive en procedures hypotheekhouders
 • Voorwaarden debiteuren

Civiel recht

 • Schenking
 • Erven
 • Zoeken in de openbare registers
 • Eigendomsverandering in het register
 • Terugclaimen bij dispuut over de grenzen van het eigen terrein
 • Extensies bestaande contructies
 • Nieuwbouwverklaringen
 • Huurcontracten voor alle typen goederen en diensten
 • Oplossen van conflicten tussen eigenaar en verhuurder
 • Huurverhogingen en contractverlengingen
 • Ontruimingen onder dwang
 • Claimen van achterstallige huur
 • Oprichten van civiel ondernemingen
 • Militaire authorisatie bij het verwerven van eigendom (niet EU-inwoners)
 • Nationaliteit
 • Bijhouden dossier bij inburgeringsprocedure van buitenlanders.

Stedebouwkundig, Onroerend Goed en Bouwrecht

 • Overeenkomsten betreffende onroerend goed
 • Aanvragen van bouwvergunning
 • Certificering urbanistische kwalificatie van een perceel
 • In beroep gaan bij de autoriteiten
 • Advies met betrekking tot bouwvoorschriften
 • Onroerend goed
 • Koop / verkoop
 • Bodemontwikkeling
 • Verwerving
 • Huur
 • Administratie van het onroerend goed vermogen

Familierecht

 • Scheiding
 • Samenwonen

En alle andere diensten op het gebied van rechtsbijstand.