Acció Social

Aquesta iniciativa neix com a resposta a la preocupació de l’empresa per les persones que hi treballen i pel compromís cap als clients i cap a la societat en conjunt.

Asesoría Unidad promou el desenvolupament socioeconòmic, cultural i esportiu de l’entorn social per mitjà de serveis relacionats amb la seva experiència professional i del voluntariat de les persones que integren l’empresa, duent a terme accions socials com ara col · laboracions amb ONGs i altres entitats no lucratives de caràcter social o cultural, consistents en aportacions econòmiques, la prestació de serveis d’assessorament gratuït o preus especials.

Aquesta política d’acció social té una influència positiva en la societat i millorés l’actitud i motivació de les persones que integrem la nostra empresa.

Asesoría Unidad promou el desenvolupament socioeconòmic, cultural i esportiu del seu entorn social …