Política de Qualitat

Asesoría Unidad és una organització moderna, innovadora i sensible a l’entorn empresarial que té fixats, entre altres, uns objectius molt clars: l’eficàcia, el creixement sostingut i la qualitat, a través dels quals, promou, entre altres actuacions, una utilització eficaç i responsable dels recursos disponibles a la nostra empresa.

Per poder satisfer els nostres clients, hem de marcar objectius clars de qualitat, establint tant els procediments d’actuació com els indicadors que ens permetin detectar les desviacions.

Asesoría Unidad ha desenvolupat un seguit d’actuacions per tal d’aconseguir els objectius de qualitat fixats:

  • Anàlisi de les necessitats dels clients.
  • Millora contínua dels procediments interns.
  • A través de l’ètica empresarial, es busca promoure la responsabilitat individual i col · lectiva dels membres de la nostra empresa creant un codi de conducta que permeti la consecució d’aquest fi i regular el comportament responsable dels nostres professionals.
  • La inversió en Noves Tecnologies ens permet aconseguir una major capacitat tecnològica i un entorn tecnològic segur i modern que garanteixi la seguretat de les dades dels nostres clients. Tot això amb la finalitat de proporcionar una gestió més segura, ràpida i eficaç per al client, assegurant, alhora, una perfecta coordinació entre els diferents departaments i serveis oferts.
  • Polítiques de motivació, formació i reciclatge de tots els nostres professionals, a través de programes de formació continuada.
  • Establiment de controls que permetin observar les possibles desviacions.
Hem desenvolupat procediments per tal d’aconseguir els objectius de qualitat fixats.