Valors

Tot l’interés que Asesoría Unidad dedica a la consecució dels objectius es sustenta sobre uns valors molt ben definits.

Asesoría Unidad contempla aquests valors com les línies generals d’actuació i que permeten la consecució dels objectius de qualitat fixats:

  • Servei al client . A les nostres actuacions no només ha d’haver un rigor tècnic, sinó també una dedicació constant cap al client per poder conèixer i entendre els objectius i necessitats d’aquest.
  • Especialització i Integració: Asesoría Unidad és especialització en cada un dels departaments de què disposa i integració de tots els departaments en un, per tal d’oferir un servei integral al client.
  • Política de qualitat: en les nostres actuacions busquem complir amb les expectatives dels clients per poder prestar els nostres serveis amb la qualitat desitjada i exigida per ells.
  • Ètica empresarial: a través de la qual es pretén promoure un sentiment de responsabilitat de tots els membres de la nostra firma.
  • Millora contínua: no cessar en l’afany de seguir millorant en tots els aspectes: programes de formació continuada, millora de l’estructura, inversió en noves tecnologies, etc ….
  • Acció Social: Asesoría Unidad té un ferm compromís amb la societat, promovent el desenvolupament socioeconòmic, cultural i esportiu del nostre entorn social.
  • Integritat: Les actuacions per part del personal de la nostra empresa es basaran en una conducta justa, raonable i honrada, tant en l’exercici de la seva professió com en l’àmbit de l’actuació personal.
  • Independència i confidencialitat: Valorarem la nostra independència de criteri i protegirem la confiança dels nostres clients, mantenint una estricta confidencialitat de la informació obtinguda en el curs de les nostres actuacions.

… la consecució dels nostres objectius se sustenta sobre uns valors molt ben definits.