Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2018

El proper 1 d’abril de 2019 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 22 de novembre.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració.

S’haurà d’informar sobre tres diferents blocs de béns i drets que estiguin situats a l’estranger:

a) Comptes en entitats financeres. Comptes en efectiu situades a l’estranger de les que els obligats siguin titulars jurídics, titulars reals, autoritzats, representants, beneficiaris o bé tinguin poders de disposició.

b) Valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

c) Béns immobles i drets reals sobre ells situats a l’estranger.

Amb caràcter general, no hi ha obligació de presentar la declaració quan el conjunt dels béns i drets de cada un dels tres blocs de béns individualment considerat no superi els 50.000 euros (és a dir, es pot estar exonerat de declarar en un bloc de béns però obligat en un altre). Per calcular l’esmentat límit s’ha de tenir en compte la valoració global dels béns independentment del grau de participació de cada obligat.

Informar a més, que en el cas que haguessin estat contribuents del Model 720 en exercicis anteriors, per a l’exercici 2018, únicament tenen l’obligació de presentar la declaració, si en qualsevol dels tres diferents blocs que havien determinat la presentació de l’última declaració, es donés alguna de les següents circumstàncies:

a) Hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros.

b) Es deixés d’estar en possessió dels béns pels quals es va tenir l’obligació de presentar la declaració en exercicis anteriors.

Estem com sempre a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin necessitar.

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2017

El proper 31 març 2018 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2017, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 30 de gener.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració. Read more…

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2016

El proper 31 març 2017 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2016, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 30 de gener.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració. Read more…

Model 720: Declaració de Bens a l’estranger 2015.

El proper 31 març 2016 finalitza el termini per efectuar la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2015, Model 720, aprovat mitjançant l’Ordre HAP / 2194/2013, de 30 de gener.

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa les persones físiques o jurídiques residents a Espanya, que posseeixin béns i drets situats a l’estranger que determinen l’obligació de presentar la declaració.

S’haurà d’informar sobre tres diferents blocs de béns i drets que estiguin situats a l’estranger:

a) Comptes en entitats financeres. Comptes en efectiu situades a l’estranger de les que els obligats siguin titulars jurídics, titulars reals, autoritzats, representants, beneficiaris o bé tinguin poders de disposició.

b) Valors, drets, rendes i assegurances dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

c) Béns immobles i drets reals sobre ells situats a l’estranger.

Amb caràcter general, no hi ha obligació de presentar la declaració quan el conjunt dels béns i drets de cada un dels tres blocs de béns individualment considerat no superi els 50.000 euros (és a dir, es pot estar exonerat de declarar en un bloc de béns però obligat en un altre). Per calcular l’esmentat límit s’ha de tenir en compte la valoració global dels béns independentment del grau de participació de cada obligat.

Informar a més, que en el cas que haguessin estat contribuents de l’Model 720 en exercicis anteriors, per a l’exercici 2015, únicament tenen l’obligació de presentar la declaració, si en qualsevol dels tres diferents blocs que havien determinat la presentació de l’última declaració, es donés alguna de les següents circumstàncies:

a) Hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros.

b) Es deixés d’estar en possessió dels béns pels quals es va tenir l’obligació de presentar la declaració en exercicis anteriors.

Estem com sempre a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin necessitar.

Llei 7/2012 Antifrau

El passat 30 d’octubre de 2012 es va publicar aquesta Llei en el qual es recullen mesures per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

A través d’aquest text tractem de fer un resum dels aspectes més significatius de la norma.

Read more…

Novetats Tributàries RD 20/2012

El passat 14 de juliol s’ha publicat aquest Reial decret llei en què es recullen les mesures acordades en el Consell de ministres del dia anterior i anunciades pel president del Govern el dia 11.

En aquest text tractem de fer una anàlisi inicial, cada un de nosaltres, més endavant i amb temps tindrem ocasió de completar-lo.

Read more…