Kwaliteitsbeleid

Unidad is een moderne, innovatieve en open professionele organisatie met een aantal heldere doestellingen: efficiëntie, duurzame groei en kwaliteit. Onze prioriteit is een efficiënt en verantwoordelijk gebruik van alle middelen die ons als bedrijf ter beschikking staan.

Om in de behoeften van onze klanten te voorzien hebben wij een aantal duidelijke kwaliteitsdoelstellingen gesteld. Het opzetten van een protocol voor kwaliteitsbewaking, maar ook indicatoren waardoor mogelijke afwijkingen te traceren zijn.

Unidad heeft een aantal procedures ontwikkelt die bijdragen aan deze kwaliteitsdoelstellingen:

  • Analyse van klantbehoeften.
  • Continue verbetering van interne procedures.
  • Gedragscode waarin wij onze medewerkers wijzen op de  individuele en collectieve verantwoordelijkheid en waarrmee wij het zorgvuldig handelen van onze professionals waarborgen.
  • Investeringen in nieuwe technologie resulteren in een moderne technologische omgeving die de  veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze klanten garandeert en bijdraagt aan efficiënter management en een perfecte interactie tussen de verschillende afdelingen en diensten van ons bedrijf.
  • Opleidingsbeleid, voortdurende actieve ondersteuning bij de professionele ontwikkeling en training van al onze professionals.
  • Controleprocedures die observatie van  afwijkingen mogelijk maken.
Wij hebben een kwaliteitssysteem ontwikkeld om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken.