Maatschappelijke Betrokkenheid

Unidad is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt  zowel medewerkers, klanten als de maatschappij als geheel.

Unidad ondersteunt de ontwikkeling van socio-economische, culturele- en sportactiviteiten.

Dit doet zij o.a. door het ter beschikking stellen van professionele kennis en ervaring en vrijwilligerswerk door haar medewerkers.

Ook organiseert Unidad maatschappelijke activiteiten zoals samenwerking met NGO´s en andere vrijwilligersorganisaties die sociale of culturele doelstellingen hebben, levert een financiële bijdrage, of diensten die gratis zijn of tegen gereduceerd tarief.

Deze maatschappelijke betrokkenheid resulteert in een positieve invloed op onze omgeving en verbetert de houding en motivatie van onze medewerkers

Unidad ondersteunt de ontwikkeling van socio-economische, culturele en sportactiviteiten in haar omgeving …