Waarden

Alle aandacht van Unidad richt zich op het bereiken van haar doelstellingen die gebaseerd zijn op goed gedefineerde waarden. Deze waarden vormen  de algemene richtlijnen die ons in staat stellen onze doelstellingen te bereiken:

Klantenservice: alle activiteiten die wij uitvoeren moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • technisch robuust zijn.
  • een goede relatie onderhouden met de klant om zijn doelstellingen en behoeften te kennen.

Specialisatie en integratie: specialisatie van iedere afdeling en de integratie van alle afdelingen voor het bieden van  een integraal dienstverleningspakket.

Kwaliteitsbeleid: waarmaken van de  verwachtingen van onze klanten en afstemming van de  dienstverlening aan de behoeften en kwaliteitscriteria van de klant.

Professionele ethiek: het actief bevorderen van een verantwoordelijkheidsgevoel bij al onze medewerkers.

Continue verbetering: verbetering van onze diensten in ieder opzicht: continue opleidingsprogramma´s, structurele verbetering, investeringen in nieuwe technologieën, etc.

Maatschappelijke betrokkenheid: Unidad is sterk toegewijd aan de maatschappij en promoot de socio-economische, culturele en sportieve ontwikkeling van onze omgeving.

Integriteit: wij verwachten van onze medewerkers juist, eerlijk en redelijk gedrag, zowel in de uitoefening van het beroep alsook in het persoonlijk handelen.

Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid: wij waarderen onze onafhankelijkheid, zijn zonder vooroordeel, beschermen het vertrouwen van onze klanten en gaan zorgvuldig om met de gegevens die ons toevertrouwd zijn.

Onze doelstellingen zijn gebaseerd op goed gedefinieerde waarden.