Assessoria Fiscal

L’àrea d’Assessoria Fiscal d’Unidad compta amb un ampli equip de professionals experts en assessorament de tot tipus d’empreses per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu règim tributari. Es pretén aconseguir que tant empreses com persones físiques, compleixin amb la seva obligació d’adequar-se una normativa legal i fiscal en contínua evolució i subjecta a uns sistemes de control cada vegada més estrictes i complexos.

El nostre objectiu com a assessors fiscals és posar a l’abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, fins aconseguir que la càrrega tributària es redueixi al mínim legalment exigible, dissenyant l’estructura jurídic fiscal de les operacions de manera que assoleixin els objectius econòmics perseguits amb el menor cost fiscal possible.

És fonamental poder assessorar-los en totes les fases de la gestió fiscal, utilitzant legítimament els ressorts que la legislació ofereix i interpretant el seu matisos, assumint el compromís de representar als nostres clients davant la Inspecció dels Tributs o fins arribar, quan sigui necessari, a la defensa dels interessos del client davant els tribunals economicoadministratiu i davant la jurisdicció ordinària, la qual cosa suposa per als nostres clients la millor garantia que l’assessorament rebut és fiable i que les recomanacions s’ha formulat en base a la nostra àmplia experiència en les relacions amb l’Administració Tributària.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

 • Estudi, assessorament i planificació fiscal.
 • Estudi i assessorament en la creació de noves empreses.
 • Declaracions censals i Impost Activitats Econòmiques
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l’Administració Tributària.
 • Assistència i representació davant els Serveis de la Inspecció tributària.
 • Defensa fiscal del contribuent, revisions fiscals, recursos i reclamacions.
 • Recursos administratius, econòmics-administratius i Contenciosos.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions periòdiques de caràcter fiscal d’empreses i particulars:
  • impost sobre la renda de les persones físiques
  • impost sobre el patrimoni
  • impost sobre societats
  • Impost sobre el valor afegit
  • Impostos de No Resident
  • impostos especials
  • Pagaments fraccionats i retencions
  • Declaracions informatives

 • Atendre requeriments i sol · licitar ajornaments
 • Gestió d’apoderaments per a la realització de tràmits telemàtics davant l’Agència Tributària