Assessoria Jurídica

Hem pogut comprovar al llarg de la nostra experiència la interdependència existent entre l’àmbit legal i els processos de l’empresa, per això, posem a disposició dels nostres clients un ampli equip de professionals especialitzat en l’assessorament jurídic i processal, amb profunds coneixements en l’àrea de l’empresa, que permeten prestar un servei integrat més àgil i eficaç.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

Dret Mercantil

Operacions societàries

 • Constitució i modificació
 • Aportacions
 • Ampliacions i disminucions de capital
 • Estatuts
 • Òrgans socials
 • Cessament i renovacions de càrrecs d’administració
 • Convocatòries de Juntes
 • Assistència a reunions i juntes
 • Fusions i adquisicions.
 • Dissolucions
 • Adaptacions i transformacions.
 • Reestructuració de Grups de Societats.
 • Contractes mercantils de tot tipus
 • Assessoria d’empresa
 • Concurs de creditors

Dret Laboral

 • Convenis / mediació.
 • Contractació / acomiadaments.
 • Regulacions d’ocupació.
 • Expatriats.
 • Alta direcció.
 • Contenciós.

Dret Processal

 • Procediments civils, mercantils, societaris, etc.
 • Arbitratge i mediació.
 • Procediments executius i hipotecaris.
 • Gestió de la morositat.

Dret Civil

 • Donacions
 • Herències
 • Recerca en registres públics
 • Canvis de titularitat en els registres
 • Reclamacions de límits
 • Ampliacions de cabuda
 • Declaracions d’obra
 • Contractes d’arrendament de tota classe de béns
 • Resolució de conflictes propietari llogater
 • Actualitzacions de renda
 • Desnonaments
 • Reclamacions de rendes
 • Constitució de societats civils
 • Autoritzacions militars per adquirir propietats per part de ciutadans no comunitaris
 • Nacionalitat
 • Tramitació d’expedients de nacionalització d’estrangers.

Dret Urbanístic, Immobiliari i de la Construcció

 • Contractes sobre la propietat immobiliària
 • Tramitació de llicències per a construcció
 • Certificats de qualificació urbanística
 • Recursos administratius
 • Assessoria sobre dret de la construcció
 • Propietat immobiliària
 • Compravendes
 • Desenvolupament del sòl.
 • Adquisicions.
 • Arrendaments.
 • Gestió de Patrimoni immobiliari.

Dret de Família

 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet

I tot els serveis inherents a la condició de lletrat assessor.