Enginyeria i Projectes de Telecomunicacions

Asesoría Unidad disposa d’enginyers per aportar una solució integral de serveis d’enginyeria de telecomunicació per a l’edificació, desenvolupant els projectes d’enginyeria necessaris per a la sol · licitud de llicències d’obres en els diversos organismes públics.

Dins dels serveis que prestem estan relacionats els següents:

 • Projectes d’Infraestructura Comuna de Telecomunicació ICT
 • Certificacions de final d’obra de I.C.T. incloent direcció d’obra
 • Projectes d’Infraestructura per a la Llar Digital IHD (Domòtica)
 • Projectes d’Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica
 • Tramitació llicències d’activitats i Pàrquings
 • Projectes de Dotació de Serveis de Telecomunicació en via pública
 • Projectes de teledistribució de xarxes de telefonia i dades
 • Control d’emissions d’antenes de telefonia mòbil
 • Mesura de la intensitat de camps electromagnètics a prop de línies d’alta tensió i subestacions elèctriques
 • Assessoria en instal · lacions per a oficines
 • Assessoria de telecomunicacions en general